» » » แปลกแต่จริง CT Scan พบสังขารพระสงฆ์ในองค์พระพุทธรูปโบราณของจีน

Monday, February 23, 2015

แปลกแต่จริง CT Scan พบสังขารพระสงฆ์ในองค์พระพุทธรูปโบราณของจีน

สวัสดีครับ
ภาพที่พวกเรากำลังชมอยู่เป็นพระพุทธรูปที่ถูกหล่อขึ้นเมื่อประมาณหนึ่งพันปีก่อนที่ประเทศจีน  พระพุทธรูปองค์นี้แตกต่างจากพระพุทธรูปทุกๆ องค์ที่มีอยู่เนื่องจากภายในองค์พระพุทธรูปมีสังขารของพระสงฆ์ในนิกายมหายานของจีนอยู่ปกติที่เราพบได้เป็นประจำก็คือพระพุทธรูปปูนปั้นที่ห่อหุ้มองค์พระพุทธรูปที่เป็นทองอยู่ภายใน  แต่พระพุทธรูปองค์นี้กลับห่อหุ้นซากสังขารของพระสงฆ์ในนิกายมหายานซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า พระสงฆ์รูปนี้เป็นพระสงฆ์จีนนามว่า 'Liuquan' of the Chinese Meditation School  ซึ่งมรณภาพในปี ค.ศ. 1100
ที่ทราบว่าภายในองค์พระพุทธรูปมีสังขารของพระสงฆ์นาม 'Liuquan' เนื่องจากมีการทำ CT Scan องค์พระพุทธรูปนี้ ที่  Meander Medical Centre in Amersfoort, ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งนอกจากพบสังขารแล้วยังพบว่าภายในช่องท้องมีกระดาษสลักอักษรภาษาจีนโบราณอยู่ด้วย

นับเป็นครั้งแรกในโลกที่มีการค้นพบองค์พระพุทธรูปลักษณะนี้ แต่คาดว่าน่าจะมีอยู่อีกในวัดโบราณหลายๆแห่งในประเทศจีน

ที่มา: CNET

No comments:

Post a Comment