» » Google ประกาศยุติบริการ Helpouts ในวันที่ 20 เมษายน 2015

Saturday, February 14, 2015

Google ประกาศยุติบริการ Helpouts ในวันที่ 20 เมษายน 2015

สวัสดีครับGoogle มี Products สำหรับผู้ใช้อยู่ในมือมากมาย และบริการที่ไม่ได้รับความนิยมหรือไม่เป็นไปตามเป้าที่ Google วางไว้ Google ก็พร้อมจะถอดหรือหยุดบริการนั้นทันที และล่าสุด Google ก็แจ้งว่าจะยุติบริการ Helpouts หรือบริการให้คำปรึกษาแบบ Video Tutorials  ในวันที่ 20 เมษายน 2015

Helpouts เป็นบริการให้คำปรึกษาแบบ Video Tutorials ซึ่งมีทั้งที่เป็นบริการฟรีและแบบที่ต้องชำระค่าปรึกษา ซึ่งแบบที่ต้องชำระค่าปรึกษาผู้ใช้บริการสามารถได้รับคำปรึกษาแบบตัวต่อตัวกับผู้ให้คำปรึกษาหรืออาจเป็น Video Tutorials ซึ่งผู้ให้คำปรึกษาจัดทำขึ้นโดยเฉพาะ  ผู้ให้คำปรึกษาในบริการ Helpouts ล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งมีให้เลือกทั้งด้านดนตรี, การแพทย์, การทำอาหาร

Cnet บอกว่า Google ต้องการให้ Helpouts เข้าไป share ส่วนแบ่งในตลาด video tutorial แบบต้องจ่ายค่าที่ปรึกษาซึ่งเป็นเพียงตลาดเล็กๆ แต่ปัญหาก็คือ Google เป็นเจ้าตลาด Free Video Tutorial ซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากผ่าน YouTube อยู่แล้วจึงเท่ากับเป็นการแข่งขันกันเองโดยปริยาย

Google แจ้งว่าหลังจากปิดตัวในวันที่ 20 เมษายน 2015 ผู้ใช้บริการ Helpouts สามารถเข้าไป download ข้อมูลของตนได้จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2015 ด้วย Google Takeout  ครับ 

ที่มา: https://support.google.com/helpouts/answer/6167468


No comments:

Post a Comment