» » Google เริ่มพัฒนาธุรกิจบริการ Taxi กับรถไร้คนขับของ Google

Tuesday, February 3, 2015

Google เริ่มพัฒนาธุรกิจบริการ Taxi กับรถไร้คนขับของ Google

สวัสดีครับสำนักข่าว Bloomberg เปิดเผยข่าวพิเศษว่า Google กำลังให้ความสนใจธุรกิจบริการ Taxi ผ่าน Internet รูปแบบเดียวกับ Uber Taxi โดยจะปรับรูปแบบบริการใหม่ให้เหมาะกับรถไร้คนขับที่ Google กำลังพัฒนาเพื่อให้ใช้งานได้จริงในไม่กี่ปีข้างหน้า

ปัจจุบัน David Drummond - หัวหน้าฝ่ายกฎหมายของ Google  เป็นหนึ่งใน Board ของ Uter Taxi  เนื่องจาก Google ได้ร่วมลงทุนใน Uber Taxi ตั้งแต่สิงหาคม 2013 เป็นเงิน $258ล้านเหรียญซึ่งสูงที่สุดเท่าที่ Google Venture เคยลงทุนในธุรกิจ StartUp นอกจากนี้ยัง Integrate บริการของ Uber ไว้กับ Google Maps ด้วย   Bloomberg เปิดเผยว่าในการประชุม  David ได้แจ้งกับ Board ของ Uber ว่า Google กำลังพิจารณาทำธุรกิจบริการรถ Taxi ด้วยรถไร้คนขับของ Google พร้อมภาพการทดลองระบบ ride-sharing app กับพนักงานของ Google บางส่วน  Bloomberg เปิดเผยว่าการประชุมคราวนี้ค่อนข้างเคร่งเครียดเนื่องจากทำให้สถานะของ Google ก้ำกึ่งระหว่างเป็นผู้ลงทุนกับคู่แข่งทางธุรกิจและในอนาคตอาจทำให้ David Drummond ต้องพ้นจาก Board ของ Uber  ในเวลาเดียวกัน Uber ก็ได้ร่วมกับ Carnegie Mellon University เริ่มต้นพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับเพื่อใช้ในธุรกิจ Taxi แล้วเช่นเดียวกัน

หาก Google มีการพัฒนาธุรกิจ Taxi กับรถไร้คนขับจริงนอกจากจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำระหว่างผู้โดยสารกับคนขับแล้วยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ Taxi เป็นจำนวนมหาศาล รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เป็นเจ้าของรถไร้คนขับอาจใช้รถของตนเป็นรถ Taxi ในระหว่างที่ไม่ต้องใช้รถอีกด้วย อย่างไรก็ตามโครงการรถไร้คนขับของ Google ยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะเริ่มใช้ได้จริงครับ

ที่มา: http://www.theverge.com/2015/2/2/7966979/google-developing-ride-sharing-app-reportNo comments:

Post a Comment