» » » Keep Up - Clip โฆษณาล่าสุดจาก Honda

Tuesday, February 24, 2015

Keep Up - Clip โฆษณาล่าสุดจาก Honda

สวัสดีครับClip ที่นำมาฝากพวกเราวันนี้เป็นโฆษณาล่าสุดของ Honda ชื่อว่า 'Keep Up'  ซึ่งเพิ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้เอง  Concept ของโฆษณานี้ก็คือการแนะนำนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของ Honda ซึ่งมีอย่างต่อเนื่อง และผู้ใช้ Honda ก็จะปรับเปลี่ยนตนเองให้ Keep Up ไปกับนวัตกรรมใหม่ๆ ของ Honda

Clip โฆษณาชุดนี้มีอยู่ 3 Clips เมื่อชม Clip แรกเสร็จก็ชม Clip ที่2 และ 3 ต่อเนื่องกันไป โดยทั้ง 3 Clip เป็นโฆษณาชุดเดียวกันแต่ผู้ชมต้องใช้ความตั้งใจในการชมเพิ่มขึ้นตามความเร็วของภาพในแต่ละตอน ซึ่งก็คือการฝึกสายตาให้ Keep Up กับ โฆษณาชุดนี้ของ Honda นั่นเอง

ชม Clip สั้นๆ ครับ
No comments:

Post a Comment