» » » » Clip สุริยุปราคาเต็มดวงที่ยุโรปเมื่อวานนี้ (20 มีนาคม 2015)

Saturday, March 21, 2015

Clip สุริยุปราคาเต็มดวงที่ยุโรปเมื่อวานนี้ (20 มีนาคม 2015)

สวัสดีครับเมื่อวานนี้ (20 มีนาคม 2015) มีปรากฎการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงที่สามารถมองเห็นได้ในทวีปยุโรป พวกเราที่อยู่ในประเทศไทยจะไม่มีโอกาสได้ชมปรากฎการณ์ที่ดวงจันทร์โคจรผ่านดวงอาทิตย์และบังแสงจากดวงอาทิตย์ไปชั่วขณะหนึ่ง ครั้งนี้

ผมมี Clip ภาพสุริยุปราคาที่เกิดเขึ้นมาให้ชมกันครับ  Clip แรกเป็นสุริยุปราคาที่มองจากนอกโลก โดยเป็น Clip ที่ถ่ายจาก Proba-2 ยานอวกาศขนาดเล็กๆ ของ European Space Agency ที่คอยเก็บภาพปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับดวงอาทิตย์  Clip ที่สองเป็นสุริยุปราคาที่ถ่ายโดยนักสกีจากยอดเขาที่เมือง Svalbard ประเทศนอร์เวย์  และ Clip ที่ 3 ถ่ายที่เมือง Tórshavn, ในหมู่เกาะ Faroe Islands ครับ


Svalbard #selfiesession from stian aadland on Vimeo.No comments:

Post a Comment