» » » ภาพนี้คุณเห็นใครระหว่าง Albert Einstein กับ Marilyn Monroe - ภาพวัดสมรรถภาพของสายตา!

Friday, April 3, 2015

ภาพนี้คุณเห็นใครระหว่าง Albert Einstein กับ Marilyn Monroe - ภาพวัดสมรรถภาพของสายตา!

สวัสดีครับ
เมื่อดูภาพด้านบน ไม่ทราบว่าพวกเราเห็นภาพนี้เป็นภาพใครระหว่าง Albert Einstein กับ Marilyn Monroe? ความจริงแล้วภาพ GIF Animation นี้มีทั้งภาพของคนทั้งคู่ซ้อนกันอยู่ ภาพนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ทดสอบประสิทธิภาพของสายตา  โดยภาพของ Marilyne Monroe เป็นภาพแบบ low spatial frequency หรือภาพที่มีรายละเอียดของภาพไม่มาก ขณะที่ภาพของ Albert Einstein เป็นภาพแบบ high spatial frequency ที่มีรายละเอียดของภาพที่ชัดเจน
คนสายตาปกติทั่วไปจะมองภาพนี้เป็น Marilyne Monroe เมื่อภาพอยู่ในระยะไกลแต่จะค่อยๆเปลี่ยนเป็น Albert Eingstein เมื่อภาพเคลื่อนใกล้เข้ามา เพราะฉะนั้นถ้าเรามองภาพ GIF ด้านบนเห็นภาพของ Albert Einstein ได้เร็วก็หมายถึงประสิทธิภาพในการมองเห็นรายละเอียดของภาพได้ดีกว่าผู้ที่มองเห็นภาพ Marilyne Monroe แม้ภาพจะมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้ว

พวกเราที่มองเห็นภาพนี้เป็น Marilyn Monroe ตลอดเวลาไม่ได้แปลว่าเราเกิดติดใจในความสวยของเธอนะครับแต่หมายถึงว่าเราต้องพบจักษุแพทย์เพื่อตัดแว่นตาแล้วครับ!

No comments:

Post a Comment