» » » Clip Video Time Lapse เที่ยวนครเบอร์ลินใน 5 นาที

Friday, April 17, 2015

Clip Video Time Lapse เที่ยวนครเบอร์ลินใน 5 นาที

สวัสดีครับ
Berlin เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของเยอรมนี  นครเบอร์ลินเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรปที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึกไว้  ในยุคสงครามลัทธิเมืองแห่งนี้เคยถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกำแพงเบอร์ลิน แต่ปัจจุบันนครเบอร์ลินกลับสู่สภาพนครที่เต็มไปด้วยสีสันและวัฒนธรรมเก่าแก่ของยุโรป

Clip ที่นำมาฝากพวกเราวันนี้ จะนำพวกเราไปชมความงามของนครเบอร์ลินตั้งแต่รุ่งอรุณจนถึงยามค่ำคืน ด้วย Video Time Lapse  ถ่ายทำอย่างปราณีตโดยช่างภาพชาวเยอรมันชื่อ Matthias Makarinus ความยาว 5 นาที 12 วินาที ครับ

Berlin Time from Matthias Makarinus on Vimeo.

No comments:

Post a Comment