» » » Google ซื้อกิจการ Timeful ผู้พัฒนา Smart Scheduling App

Tuesday, May 5, 2015

Google ซื้อกิจการ Timeful ผู้พัฒนา Smart Scheduling App

สวัสดีครับTimeful คือผู้พัฒนา Smart Scheduling App ที่มีความสามารถในการบริหาร,จัดลำดับก่อนหลังจากตารางเวลาของเราโดยอัตโนมัติด้วยการวิเคราะห์จากความสำคัญของงานที่ต้องทำ, และนัดหมายที่ปรากฏอยู่ในปฏิทิน ตัวอย่างเช่นเราสามารถแจ้งกำหนดการกับ Timeful ว่าเราต้องการออกกำลังกาย 3 วันต่อสัปดาห์  ระบบของ App จะจัดหาวันเวลาที่เหมาะสมที่สุดให้โดยอัตโนมัติ ด้วยการนำตารางนัดหมายอื่นๆ ที่มีอยู่ในปฏิทินมาร่วมในการพิจารณา

Google เปิดเผยว่าจุดประสงค์ที่ซื้อกิจการ ก็เพื่อให้ทีมงานของ Timeful สามารถนำเทคโนโลยีและแนวคิดมาใช้พัฒนาความสามารถของ Gmail, Google Calendar และ Google Inbox

ภายหลังการซื้อกิจการ ทีมงานของ Timeful จะถูกถ่ายโอนมายัง Google โดยอัตโนมัติ และ Timeful App ยังสามารถใช้ได้ตามปกติชั่วระยะเวลาเพื่อให้เวลากับผู้่ใช้ในการ download ข้อมูลทั้งหมดของตน

ที่่มา: Official Gmail Blog

No comments:

Post a Comment