» » มีผู้ Search ข้อมูลด้วย Google Search ผ่าน Smartphone มากกว่าผ่าน Desktop PC ใน 10 ประเทศ

Thursday, May 7, 2015

มีผู้ Search ข้อมูลด้วย Google Search ผ่าน Smartphone มากกว่าผ่าน Desktop PC ใน 10 ประเทศ

สวัสดีครับ

Smartphone กลายเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งเข้ามาแทนที่ Desktop Computer ในทุกๆ บริบท  ล่าสุด website Search Engine Land  อ้างอิงบทความใน Inside Adwords  ที่เปิดเผยว่าปัจจุบันมีผู้ใช้ Google Search ผ่าน Smartphone มากกว่าผ่าน Desktop PC ใน 10 ประเทศทั่วโลกGoogle ไม่ได้เปิดเผยรายชื่อทั้ง 10 ประเทศแต่บอกว่า 2 ใน 10 ประเทศก็คือ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศที่นิยมใช้เทคโนโลยีและเชื่อว่า Trend นี้จะเกิดขึ้นกับทุกประเทศที่มีการใช้ Google Search ในอีกไม่นาน

ผลสำรวจนี้ทำให้มีการปรับปรุง Google Search เพื่อให้ผู้ใช้ Smartphone สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกยิ่งขึ้น  มีการปรับเปลี่ยน ad formats ที่สามารถแสดงผลได้ดีบนหน้าจอ Smartphone  รวมถึงการปรับปรุงวิธีจัดลำดับผล Search ในหน้า Google Search โดยมีการพิจารณาว่า Webpage ที่ติดอันดับเป็น Mobile Friendly Page หรือไม่

No comments:

Post a Comment