» » Solar Bike Path - ทางเดินรถจักรยานที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า ในประเทศเนเธอร์แลนด์

Thursday, May 28, 2015

Solar Bike Path - ทางเดินรถจักรยานที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า ในประเทศเนเธอร์แลนด์

สวัสดีครับ

ขณะที่บ้านเรายังอยู่ที่การหาวิธีที่จะทำอย่างไรให้รถจักรยานมีความปลอดภัยเพียงพอเมื่อต้องใช้ถนนร่วมกับรถยนต์   Amsterdam เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ได้รับการยอมรับว่ามีการวางระบบสำหรับจักรยานได้ดีที่สุดเมืองหนึ่งในโลกไปไกลกว่านั้นมากจนถึงขั้นลงทุนสร้าง Solar Bike Path ถนนสำหรับรถจักรยานที่สามารถเปลี่ยนพลังแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้า
โครงการ Solar Bike Path เริ่มทดลองใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อ 6 เดือนก่อนที่เมือง Krommenie ในนคร Amsterdam และกลายเป็นถนนสายแรกในโลกที่ปูด้วย Solar Cell ซึ่งสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ  ความจริงแล้วมีแนวคิดเดียวกันในสหรัฐอเมริกาที่จะปู Solar Cell บนท้องถนนแต่กลายเป็นเนเธอร์แลนด์ที่สามารถเปลียนแนวคิดให้เป็นเรื่องจริงได้ก่อน

Solar Bike Path ใน Amsterdam ที่เริ่มทดสอบการใช้งานเป็นครั้งแรกเป็นถนนสั้นๆ ความยาวเพียง 70 เมตรเท่านั้น แผง Solar Cell  วางอยู่บน silicon rubber เหนือพื้นถนนคอนกรีตก่อนจะปูทับด้วยแผ่นกระจกที่สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 12 ตัน และมีอายุการใช้งานถึง 20 ปี พลังงานที่ได้จากแผง Solar Cell บนถนนสายนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อเป็นไฟส่องทางระบบ LED ที่ได้รับการออกแบบอย่างสวยงามสำหรับ Solar Bike Path สายนี้ในยามค่ำคืน  โดยความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก Solar Bike Path ทั้งสายอยู่ที่ 3,000 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
ระหว่างการทดสอบใช้งานมีผู้ใช้ถนนสายนี้มากกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นคนและพบความเสียหายบนแผง Solar Cell เพียงจุดเดียวเท่านั้นที่ยางเกิดการหลอมละลายเนื่องจากความร้อน

ความสำเร็จของ Solar Bike Path ทำให้ทางการเนเธอร์แลนด์และ Solaroad ซึ่งเป็นเจ้าของ Technology มีแผนจะเพิ่มถนน Hi Tech สำหรับจักรยานไปยังเมืองอื่นๆ ทั่วประเทศ และมีการเจรจาเพื่อร่วมกันพัฒนาถนนที่ปูด้วย Solar Cell ใน California, สหรัฐอเมริกา

แดดดีทั้งปีอย่างกรุงเทพมหานคร น่าจะมีถนน Hi Tech แบบนี้บ้างนะครับ

ที่มา: Science Alert 

No comments:

Post a Comment