» » » วันนี้โลกของเรามี 24 ชั่วโมงกับอีก 1 วินาที

Tuesday, June 30, 2015

วันนี้โลกของเรามี 24 ชั่วโมงกับอีก 1 วินาที

สวัสดีครับ
วันนี้เป็นวันพิเศษสำหรับปี 2015  เพราะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะมีการบวกหรือทดเวลาให้วันนี้อีก 1 วินาทีหรือที่เราเรียกกันว่าอธิกวินาที  โดยครั้งล่าสุดที่มีการทดเวลาเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อปี 2012สาเหตุที่ต้องมีการทดเวลาเพิ่มเป็นเพราะมาตรฐานเวลาโลกกำหนดไว้ว่าหนึ่งวันมี 24 ชั่วโมงหรือ 86,400 วินาที แต่เทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นทำให้นักวิทยาศาสตร์พบว่าความจริงแล้วโลกของเราไม่ได้หมุนรอบตัวเองในเวลา  86,400 วินาทีพอดีๆ แต่จะหมุนช้ากว่านั้นเล็กน้อยซึ่งสาเหตุเกิดจากสภาวะน้ำขึ้นน้ำลงและจากแรงดึงดูดระหว่างโลกและดวงจันทร์ นักวิทยาศาสตร์พบว่าการหมุนรอบตัวเองที่ช้าลงของโลกไม่แน่นอนแต่โดยเฉลียแล้วในหนึ่งวันหรือเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเองอยู่ที่ประมาณ 86,400.002 วินาที และคาดหมายกันว่าโลกของเราจะหมุนช้าลงเรื่อยๆ

และเพื่อให้เวลาไม่เคลื่อนไปจากเดิม เมื่อความแตกต่างระหว่างเวลามาตรฐานกับเวลาหมุนรอบตัวเองที่แท้จริงซึ่งวัดโดยนาฬิกา Atomic ต่างกัน 1 วินาทีก็จะมีการทดเวลาเพิ่มโดย International Earth Rotation and Reference Systems Service จะเป็นผู้ประกาศซึ่งจะเลือกวันที่เหมาะสมระหว่าง 30 มิถุนายนกับ 31 ธันวาคม และเมื่อถึงเวลา 23.59.59 วินาทีต่อไปแทนที่จะเป็น 00.00.00 ก็จะเป็น 23.59.60 ก่อน

การบวกหรือทดเวลาเพิ่มเริ่มครั้งแรกเมื่อปี 1972 และเป็นครั้งเดียวที่บวกเพิ่มถึง 10 วินาที  ในทศวรรษ 1980 มีการทดเวลาเพิ่มทุกๆ ปี การทดเวลาเพิ่มในวันนี้ (30 มิถุนายน 2015) จะเป็นครั้งที่ 26 ครับ

ที่มา: National Geographic


No comments:

Post a Comment