» » » » Clip - Cooking In Space มนุษย์อวกาศเตรียมอาหารในสภาพไร้น้ำหนักอย่างไร?

Sunday, June 7, 2015

Clip - Cooking In Space มนุษย์อวกาศเตรียมอาหารในสภาพไร้น้ำหนักอย่างไร?

สวัสดีครับ

มนุษย์อวกาศที่ต้องอยู่ในสถานีอวกาศครั้งละหลายๆ เดือนคงต้องอยากกินอาหารอร่อยๆ เมนูแปลกๆ แต่ด้วยพื้นที่จำกัดและสภาพไร้น้ำหนักทำให้การเตรียมอาหารแบบเดียวกับบนโลกเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ และแน่นอนว่าอาหารที่พวกเขาต้องกินทุกวันเป็นอาหารกี่งสำเร็จรูปหลายๆ แบบที่เสริมสารอาหารอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ต้องมีการคัดเลือกอาหารให้ถูกใจมนุษย์อวกาศที่ขึ้นไปปฏิบัติภาระกิจครั้งละหลายๆ เดือนเพื่อช่วยให้สภาพจิตใจของมนุษย์อวกาศอยู่ในสภาพดี

มาชม Samantha Cristoforetti มนุษย์อวกาศบนสถานีอวกาศ International Space Station   เตรียมอาหารด้วยการ Mix & Match อาหารโปรดของเธอคือ Red rice (ข้าวกล้อง) , Peas (ถั่ว) และ Chicken turmeric (ไก่ขมิ้น)   ชม Clip ครับ
No comments:

Post a Comment