» » » » Clip หมีกยักษ์หรือ Giant Squid กินปลาที่ติดบ่วงอยู่

Monday, July 27, 2015

Clip หมีกยักษ์หรือ Giant Squid กินปลาที่ติดบ่วงอยู่

สวัสดีครับ
หมีกยักษ์หรือ Giant Squid  เป็นหมึกขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 รองจากหมึก Colossal squid  ขนาดไม่รวมหนวดประมาณ 5 เมตร แต่ถ้ารวมหนวดตัวเมียจะมีขนาดประมาณ 13 เมตรส่วนตัวผู้จะมีขนาดประมาณ  10 เมตร   หมีกยักษ์เป็นสัตว์ทะเลที่พบได้ยากมากเนื่องจากมันเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลลึกส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นซากที่ตายแล้ว  แต่ Clip ที่นำมาฝากพวกเราวันนี้เป็น หมีกยักษ์หรือ Giant Squid ตัวเป็นๆ ครับ


ผู้ที่ถ่าย Clip  หมีกยักษ์หรือ Giant Squid ได้เป็นชาวรัสเซียนระหว่างกำลังใช่บ่วงดักปลา ปรากฎว่าหมึกยักษ์ตัวนี้ขึ้นมากินปลาที่ติดบ่วงอยู่  ชายผู้นี้รีบดึงปลาที่ดักได้ขึ้นและหมึกยักษ์ก็ดำลงใต้ทะเลไป
Clip นี้ได้รับความสนใจจากผู้เชี่ยวชาญด้านหมึกมาก หลายคนให้ความเห็นว่าหมีกตัวนี้อาจจะเป็น หมึก Colossal squid ก็เป็นได้

ชม Clip จาก Lifeleak ครับ


No comments:

Post a Comment