» » » » ใบไม้ใบใดคือของปลอม? - Leaf Illusion

Thursday, July 9, 2015

ใบไม้ใบใดคือของปลอม? - Leaf Illusion

สวัสดีครับ
ภาพที่พวกเราชมอยู่เป็นงาน Super photorealistic หรือการวาดภาพให้เหมือนจริงมากที่สุด  ใบไม้ที่อยู่ในภาพด้านบนมีอยู่เพียงใบเดียวที่เป็นภาพวาด พวกเราคิดว่าใบไม้ที่เป็นภาพวาดอยู่ที่ไหน  ลองทายก่อนชม Clip เฉลยครับ


No comments:

Post a Comment