» » ปรับมูลค่าของขวัญอายุครบร้อยปีที่ญี่ปุ่น

Friday, August 21, 2015

ปรับมูลค่าของขวัญอายุครบร้อยปีที่ญี่ปุ่น

สวัสดีครับ


 Image Credit: Japan Times


ญี่ปุ่นประเทศที่มีผู้สูงอายุมากทึ่สุดในโลกมีธรรมเนียมปฏิบัติที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 1963 ด้วยการมอบถ้วยรางวัลทำจากเงินให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุครบหนึ่งร้อยปี  ล่าสุดมีการเตรียมปรับมูลค่าของขวัญสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 1963 มีการมอบถ้วยรางวัลทำจากเงินหรือที่เรียกกันว่า sakazuki ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุครบหนึ่งร้อยปีเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและขอบคุณที่ผู้สูงอายุเสียสละเพื่อประเทศชาติมาครบหนึ่งร้อยปี  ถ้วยรางวัลนี้มีต้นทุนในการผลิตสูงกว่า 8,000 yen หรือประมาณสองพันสามร้อยบาท ล่าสุด Japan Times เปิดเผยว่าจะมีการ ปรับมูลค่าของขวัญอายุครบร้อยปีที่ญี่ปุ่น

สาเหตุสำคัญที่ทำให้จะมีการปรับมูลค่าของขวัญ เนื่องจากจำนวนผู้มีอายุครบร้อยปีในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปีที่ผ่านมามีจำนวนมากกว่าสองหมื่นเก้าพันคน ในขณะที่ปี 1963 ที่เริ่มโครงการมอบถ้วยรางวัลเป็นครั้งแรกมีผู้สูงอายุครบร้อยปีเพียง 153 คนเท่านั้น โดยต้นทุนการผลิตถ้วยรางวัลสูงถึง 260 ล้านเย็นในปี 2015

จากที่เคยแจกถ้วยเชิดชูเกียรติทำด้วยเงินผู้ดูแลโครงการกำลังพิจารณาเปลี่ยนไปเป็นวัสดุอย่างอื่นที่ต้นทุนต่ำกว่าหรืออาจเปลี่ยนรูปแบบจากถ้วยเป็นการออกประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแทน

ข่าวนี้ให้ความรู้สึกแปลกๆ นะครับ  อะไรที่มีน้อยก็ดูมีค่าพอมีจำนวนมากเข้าก็ดูด้อยค่าไปซะงั้น

ที่มา: BBC

No comments:

Post a Comment