» » » ส่งชื่อไปเที่ยวดาวอังคารกับยาน NASA InSight Mars lander

Thursday, August 20, 2015

ส่งชื่อไปเที่ยวดาวอังคารกับยาน NASA InSight Mars lander

สวัสดีครับ

 Image Credit: NASA


NASA เปิดให้ผู้ที่สนใจดาราศาสตร์ส่งชื่อของตนไปกับยาน NASA InSight Mars lander ซึ่งมีกำหนดเดินทางไปยังดาวอังคารในเดือนมีนาคม 2016


NASA  จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจส่งชื่อไปกับยานอวกาศที่จะเดินทางไกลไปยังดวงดาวต่างๆ เป็นระยะ และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 สำหรับการส่งชื่อไปยังดาวอังคาร โดยครั้งแรกเกิดขึ้นในภารกิจส่งยาน Orion ไปดาวอังคารเมื่อปี 2014 ซึ่งมีผู้ร่วมส่งชื่อถึง 1.38 ล้านคน  สำหรับผู้ที่เคยร่วมโครงการกับ NASA  สามารถ Log In ด้วยชื่อและ e Mail เดิมทันที

NASA InSight Mars lander มีกำหนดเดินทางจากโลกในเดือนมีนาคม 2016  และถึงดาวอังคารในวันที่ 28 กันยายน 2016  ภารกิจของยานลำนี้คือการเจาะสำรวจใต้พื้นผิวดาวอังคารเพื่อศึกษาส่วนประกอบใต้ผิวดาวอังคารซึ่งจะช่วยให้เข้าใจสภาพของดาวสีแดงดวงนี้อย่างลึกซึ้ง  ชื่อของผู้ร่วมโครงการจะถูกบันทึกใน silicon microchip และเดินทางไปยังดาวอังคารพร้อมกับยานลำนี้

แน่นอนว่าโอกาสที่คนทั่วไปจะมีโอกาสเดินทางไปยังดาวอังคารจะไม่เกิดขึ้นใน 10 -20 ปีอย่างแน่นอน (เว้นแต่ผู้ที่ตัดสินใจร่วม โครงการ Mars One - ไปดาวอังคารแล้วไม่ต้องกลับ ซึ่งก็ยังไม่แน่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่)  การส่งชื่อไปกับยาน NASA InSight Mars lander ก็เป็นโอกาสไปเที่ยวอีกแบบหนึ่งถึงแม้จะเป็นการไปแต่ชื่อก็ตาม  พวกเราที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและร่วมโครงการได้ที่ Send Your Name To Mars  ภายในวันที่ 8 กันยายน 2015 นี้  เผลอๆ อาจมี eMail จากมนุษย์ต่างดาวส่งมาหาก็ได้นะครับ!


No comments:

Post a Comment