» » » อาหารยอดนิยมของเมืองใหญ่ทั่วโลกจากข้อมูลภาพ Instagram

Saturday, August 22, 2015

อาหารยอดนิยมของเมืองใหญ่ทั่วโลกจากข้อมูลภาพ Instagram

สวัสดีครับอาหารทั่วโลกเรามีมากมาย ความชอบอาหารก็แตกต่างกันไปตามพื้นที่, เมือง, และประเทศ   BuzzFeed เว็บไซต์ชื่อดังได้รวบรวมอาหารยอดนิยมในเมืองใหญ่ทั่วโลกโดยอาศัยข้อมูลภาพที่ได้รับการ Post ลง  Instagram มากที่สุด ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าอาหารยอดนิยมในแต่ละเมืองมักจะไม่ใช่อาหารพื้นเมืองของคนในประเทศนั้นๆ สาเหตุเนื่องจากผู้ใช้ Instagram ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น ซึ่งมักชื่นชอบอาหารจากต่างประเทศ

พวกเราลองทายดูครับว่า อาหารยอดนิยมของผู้ใช้ Instagram บ้านเราคืออะไร?  ชม Clip 'The Most Popular Foods Around The World - According To Instagram' จาก BuzzFeedBlue ครับ

No comments:

Post a Comment