» » » ทำไม่อายุยิ่งมากเวลาผ่านไปยิ่งเร็ว? - Why Time Flies?

Tuesday, August 11, 2015

ทำไม่อายุยิ่งมากเวลาผ่านไปยิ่งเร็ว? - Why Time Flies?

 สวัสดีครับ

พวกเรารู้สึกมั้ยครับว่ายิ่งเราอายุมากขึ้นจะยิ่งรู้สึกว่าวันเวลาเร็วขึ้นกว่าเดิม  จากที่เคยเร่งวันเร่งคืนให้วันสำคัญมาถึงเร็วๆ กลับกลายเป็นรู้สึกว่าทำไมมาถึงไวขนาดนี้ ทั้งที่โลกของเราก็หมุนไปตามปกติ คำตอบก็คือเป็นเพราะการรับรู้ของสมองนั่นเอง
Maximilian Kiener จัดทำ Timeline ภายใต้ทฤษฎีของ Paul Janet นักปรัชญาชื่อดังซึ่งอธิบายการรับรู้เรื่องเวลาของสมองมนุษย์ว่าใช้การเทียบเวลาจริงกับเวลาที่ผ่านมาในชีวิต ตัวอย่างเช่นเด็กอายุ 5 ขวบเวลา 1 ปีจะนานมากเนื่องการรับรู้ของสมองจะเท่ากับ 20% ของช่วงชีวิต  แต่เมื่อถึงอายุ 25 ปี เวลา 1 ปีจะเท่ากับ 4% ของช่วงชีวิต และเมื่ออายุเราถึง 80 ปี เราจะรู้สึกว่าแต่ละปีผ่านไปเหมือนติดปีกเพราะ 1 ปีจะเท่ากับ 1.25%   ของช่วงชีวิตเท่านั้นพวกเราสามารถติดตาม Timeline แบบ InterActive ชุด Why Time Flies ได้จาก http://maximiliankiener.com/digitalprojects/  ครับ

ภาพจาก:  Maximilian Kiener

No comments:

Post a Comment