» » แพทย์อังกฤษอาจแนะนำ ไท่เก๊ก (Tai Chi) เป็นวิธีออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ

Monday, September 28, 2015

แพทย์อังกฤษอาจแนะนำ ไท่เก๊ก (Tai Chi) เป็นวิธีออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ

สวัสดีครับ  

Image Credit: www.chinataijiquan.com


BBC เปิดเผยข้อมูลจากวารสารการแพทย์  British Journal of Sports Medicine ว่า ไท่เก๊ก หรือ Tai Chi ศิลปการต่อสู้โบราณของจีนช่วยลดอาการปวดและการตึงของผู้ป่วยโรคไขข้อ
ผลการศึกษาโดย Dr Yi-Wen Chen ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวพบว่า องค์ประกอบของไท่เก๊ก (Tai Chi) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าและอ่อนโยนบวกกับการหายใจลึกๆ ช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุดีขึ้น และช่วยให้สมรรถภาพทางร่างกายของผู้ป่วยด้วยโรคโรคมะเร็งบางชนิด, โรคข้อเข่าเสื่อม, โรคหัวใจ และโรคปอดปอดเรื้อรังหรือ chronic obstructive pulmonary disease (COPD) ดีขึ้นกว่าเดิม  ทำให้ในอนาคตอาจเป็นไปได้ที่ ไท่เก๊ก (Tai Chi) อาจเป็นวิธีออกกำลังกายที่แพทย์แนะนำสำหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยสูงอายุ

การศึกษาก่อนหน้านี้ยังพบว่า ไท่เก๊ก (Tai Chi) ช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุลื่นล้มในผู้สูงอายุ

ที่มา: BBC


No comments:

Post a Comment