» » » สุดยอดครูกับการสอนกายวิภาคศาสตร์ (human anatomy) แนวใหม่!

Thursday, October 29, 2015

สุดยอดครูกับการสอนกายวิภาคศาสตร์ (human anatomy) แนวใหม่!

สวัสดีครับ

Image Credit: Metro


Debby Heerkens ครูสาวชาวดัดช์ที่สอนวิชาชีววิทยาให้นักเรียนมัธยมต้นที่โรงเรียน Groene Hart Rijnwoude ในเมือง Hazerswoude Dorp, ประเทศ Netherlands มากว่า 7 ปี ค้นพบวิธีสอน กายวิภาคศาสตร์ (human anatomy) แนวใหม่ ซึ่งเธอบอกว่าได้ผลดีกว่าการสอนด้วยหนังสือหรืออุปกรณ์ interactive เพราะนักเรียนเข้าใจได้ง่ายกว่าวิธีที่ Debby Heerkens นำมาใช้เป็นคนแรกและครั้งแรกจนเป็นข่าวไปทั่วโลกก็คือการใช้ bodysuit หรือชุดรัดรูปที่วาดภาพโครงสร้างกล้ามเนื้อและส่วนประกอบอื่นๆ ในร่างกายมนุษย์ไว้อย่างละเอียดและถูกต้องชัดเจนที่สุด  

Debby Heerkens ไม่ได้สวม Bodysuit แค่ชุดเดียวแต่ซ้อนทับกันถึง 3 ตัว ตัวหนึ่งแสดงโครงสร้างกล้ามเนื้อ, อีกตัวหนึ่งแสดงโครงสร้างกระดูก และตัวสุดท้ายแสดงอวัยวะภายในร่างกาย  

Debby เปิดเผยว่าเธอได้แนวคิดการสอนวิธีนี้มาจากความนิยมใส่ Leggings ลวดลายฉูดฉาดของสาวๆ ชาวดัดช์ และได้นำเสนอวิธีการสอนแนวใหม่กับผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งเห็นด้วยกับการสอนวิธีนี้ เธอบอกว่าครั้งแรกที่เธอทดลองสอนด้วยวิธีนี้ ทำให้นักเรียนในห้องตกใจที่อยู่ดีๆ คุณครูคนสวยก็ปีนขึ้นไปยืนบนโต๊ะและเปลื้องชุดที่สวมทับอยู่ออก แต่จากการเก็บข้อมูลพบว่าวิธีการสอนนี้ได้ผลดีกว่าวิธีการสอนแบบเดิม

อย่างไรก็ตาม Debby ยืนยันว่ายังคงมองหาวิธีการสอนรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้นักเรียนของเธอเรียนรู้ได้ดีที่สุด
ที่มา: Metro


No comments:

Post a Comment