» » 6 ตำแหน่งงาน Technology เงินดีที่สหรัฐอเมริกาในปี 2016

Wednesday, November 4, 2015

6 ตำแหน่งงาน Technology เงินดีที่สหรัฐอเมริกาในปี 2016

สวัสดีครับ


Image Credit: Robert Half


ความเติบโตของธุรกิจ IT ที่สหรัฐอเมริกา ทำให้งานที่เกี่ยวข้องกับ Technology กลายเป็นเป้าหมายของหนุ่มสาววัยทำงานยุคใหม่ที่นอกจากจะได้ความก้าวหน้า, มั่นคง ยังได้ผลตอบแทนที่สูงอีกด้วยRobert Half บริษัท HR  ชื่อดังของสหรัฐอเมริกา ประเมินแนวโน้มสภาวะงานและรายได้ในวงการ Technology ประจำปี 2016   และ 6 ตำแหน่งงาน Technology เงินดีที่สหรัฐอเมริกาในปี 2016 จะมีรายได้ประมาณ สามแสนกว่าไปถึงหกแสนกว่าบาทต่อเดือน  ประกอบด้วย
  1. Chief Technology Officer  รายได้ต่อปีประมาณ $147,500 ถึง $229,000 เหรียญ
  2. Senior Web Developer   รายได้ประมาณปีละ $111,250 ถึง $154,000 เหรียญ
  3. Mobile App Developer  รายได้ประมาณปีละ $115,250 ถึง $175,750 เหรียญ
  4. Big Data Engineer  รายได้ประมาณปีละ $129,500 ถึง $183,500 เหรียญ
  5. Data Scientist  รายได้ประมาณปีละ $109,000 ถึง $153,750 เหรียญ
  6. Network Architect  รายได้ประมาณปีละ $120,000 ถึง $175,000 เหรียญ

พวกเราที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ SALARY GUIDE FOR TECHNOLOGY PROFESSIONALS 2016  ครับ


No comments:

Post a Comment