» » » Extension of Balmoral Cruise Ship - Clip สุดยอดวิธีเพิ่มขนาดของเรือสำราญ ตัด-เติม-ต่อ!

Saturday, November 7, 2015

Extension of Balmoral Cruise Ship - Clip สุดยอดวิธีเพิ่มขนาดของเรือสำราญ ตัด-เติม-ต่อ!

สวัสดีครับที่พักอาศัยเมื่อเริ่มคับแคบก็ต้องแก้ไขด้วยการซื้อใหม่หรือก่อสร้างขยายพื้นที่  เรือสำราญก็เช่นเดียวกันครับเมื่อนักท่องเที่ยวที่ชอบล่องเรือท่องมหาสมุทรเพิ่มจำนวนขึ้น ก็ต้องมีการขยายขนาดเพิ่มพื้นที่ในเรือให้มากขึ้น

Clip ที่นำมาฝากพวกเราวันนี้เป็นการเพิ่มขนาดเรือสำราญ Balmoral ของ Fred. Olsen Cruise Lines ที่ต่อครั้งแรกเมื่อปี 1988  เรือสำราญลำนี้ถูกส่งเข้าอู่ต่อเรือ Blohm + Vosss ที่เมือง Hamburg ประเทศเยอรมนี เพื่อเพิ่มขนาดอีก 99 ฟุตหรือ 33 เมตร เมื่อปี 2007

ชม Clip - Cruise Ship timelapse - Extension of Balmoral at Blohm+Voss จาก MK timelapse GmbH YouTube Channel ที่เก็บภาพนานกว่า 2 เดือนมาจัดทำเป็น Time Lapse Video ความยาว 3 นาที  มาชมว่าหลังการตัด เติม ต่อ  Up Size ปรับโฉมแล้วเรือสำราญ Balmoral สวยขนาดไหน?

No comments:

Post a Comment