» » » เมือง Massarosa, ประเทศอิตาลี ได้เงินถ้าขี่จักรยานไปทำงาน!

Wednesday, November 18, 2015

เมือง Massarosa, ประเทศอิตาลี ได้เงินถ้าขี่จักรยานไปทำงาน!

สวัสดีครับ

 Image Credit: Google Maps


เมือง Massarosa, ประเทศอิตาลี เริ่มโครงการรณรงค์ให้ชาวเมืองถีบจักรยานไปทำงาน ด้วยการจ่ายเงินให้กิโลเมตรละ 25 Euro Cent แต่รวมแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 50 Euros หรือประมาณสองพันบาท!BBC รายงานว่า สภาเมือง Massarosa ทางตอนเหนือของเมือง Pisa ประเทศอิตาลี เริ่มโครงการรณรงค์ลดความแออัดของการจราจรเพื่อให้เมืองน่าอยู่ขึ้น, ประชากรมีสุขภาพดีขึ้น  ด้วยการจ่ายเงินให้ผู้ที่หันมาขึ่จักรยานไปทำงานแทนการเดินทางด้วยรถยนต์แบบเดิม

โครงการ Bike to Work จะจ่ายเงินให้ผู้ขี่จักรยานไปทำงานกิโลเมตร 25 เซ็นต์ (เงินยูโร) สูงสุดไม่เกินวันละ 6 ยูโรและเดือนละไม่เกิน 50 ยูโร และจ่ายให้เมื่อครบ 6 เดือน สูงสุดไม่เกินคนละ 300 ยูโรหรือประมาณหนึ่งหมื่นสองพันบาท ผู้เข้าร่วมโครงการและรถจักรยานต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเจ้าหน้าที่ของเมืองแห่งนี้จัดเตรียมอาสาสมัคร 50 คนพร้อม Smartphone และอุปกรณ์เพื่อบันทึกระยะทางและเส้นทางการขี่จักรยานของผู้ร่วมโครงการ ส่วนเงินรางวัลที่จะจ่ายให้กับผู้ขี่จักรยานมาจากส่วนหนึ่งของค่าปรับที่คนในเมืองทำผิดกฎจราจรนั่นเอง

BBC บอกว่าโครงการรูปแบบนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในอิตาลีแต่เคยมีโครงการรูปแบบเดียวกันในฝรั่งเศสมาแล้วเมื่อปี 2014 ซึ่งได้ผลในระดับหนึ่งแต่พบว่าจำนวนจักรยานที่เพิ่มขึ้นบางส่วนมาจากคนทำงานที่ใช้ระบบ carpool ในการเดินทางอยู่แล้ว

ที่มา: BBC


No comments:

Post a Comment