» » » » 10 เมืองทั่วโลกที่สามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศได้ดีที่สุด

Saturday, December 5, 2015

10 เมืองทั่วโลกที่สามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศได้ดีที่สุด

สวัสดีครับC40 Cities Climate Leadership Group หรือ C40 ที่มีเมืองขนาดใหญ่ทั่วโลกกว่า 80 เมืองเป็นสมาชิก ประกาศผล  10 เมืองทั่วโลกที่สามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศได้ดีที่สุดประจำปี 2015

C40 Cities Climate Leadership Group ก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2005 โดยมีเมืองขนาดใหญ่ 18 แห่งจากทั่วโลกเป็นสมาชิกร่วมก่อตั้ง จุดประสงค์ก็เพื่อหาทางลดการปล่อยก๊าสเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุให้เกิดสภาวะโลกร้อน  C40 เติบโตอย่างรวดเร็วและในปีนี้ (2015) ซึ่งเป็นปีที่ 10 นับแต่วันเริ่มก่อตั้ง มีเมืองขนาดใหญ่เป็นสมาชิกมากกว่า 80 เมือง

C40 ประกาศอันดับ 10 เมืองทั่วโลกที่สามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศได้ดีที่สุด  ( C40 Cities Awards)  ประจำปีนี้ในงาน COP21 ซึ่งมีผู้นำจากทั่วโลกร่วมกันประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมโลกที่กรุงปารีส
 

อันดับ 10 เมืองทั่วโลกที่สามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศได้ดีที่สุด เป็นการคัดเลือกเมืองที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศแยกตามสาขา  มีรายละเอียดดังนี้ครับ

  • Vancouver ได้รับการคัดเลือกด้าน Carbon Measurement & Planning
  • Rotterdam  ได้รับการคัดเลือกด้าน Adaptation Planning & Assessment
  • New York ได้รับการคัดเลือกด้าน Building Energy Efficiency  
  • Washington, DC ได้รับการคัดเลือกด้าน Green Energy
  • Johannesburg  ได้รับการคัดเลือกด้าน Finance & Economic Development
  • Wuhan ได้รับการคัดเลือกด้าน Solid Waste
  • Capetown ได้รับการคัดเลือกด้าน Adaptation Implementation
  • Boston  ได้รับการคัดเลือกด้าน Smart Cities & Smart Community Engagement
  • Stockholm ได้รับการคัดเลือกด้าน Sustainable Communities
  • Nanjing ได้รับการคัดเลือกด้าน Transportation

ภาพและเรื่องจาก : C40

No comments:

Post a Comment