» » ประเทศที่แก้ปัญหาโลกร้อนได้ดีที่สุดและแย่ที่สุด - Climate Change Performance Index

Saturday, December 12, 2015

ประเทศที่แก้ปัญหาโลกร้อนได้ดีที่สุดและแย่ที่สุด - Climate Change Performance Index

สวัสดีครับ


 Image Source: CCPI 2016 Results


นอกจากมีการประกาศ  10 เมืองที่สามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศได้ดีที่สุด แล้ว การประชุม   COP21   ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ยังมีการประกาศอันดับประเทศที่สามารถดำเนินนโยบายในการแก้ไขปัญหาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกเนื่องสภาวะโลกร้อนได้ดีที่สุด หรือ Climate Change Performance Index



Climate Action Network (CAN)  จัดทำ Climate Change Performance Index  โดยประมวลจากความสามารถในการแก้ไขปัญหาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกของประเทศทั่วโลก ใน 5 หัวข้อคือ

  1. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนประชากร (Emissions Level)
  2. พัฒนาการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Development of Emissions)
  3. การใช้พลังงานทดแทน (Renewable Energy) 
  4. การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
  5. นโยบายในการแก้ไขปัญหาสภาพอากาศ (Climate Policy)




ผลการจัดอันดับพบว่าประเทศที่แก้ไขปัญหาสภาพอากาศกาสและสภาวะโลกร้อนได้ดีที่สุดก็คือประเทศเดนมาร์ก,  สหราชอาณาจักร และสวีเดน  ส่วนประเทศที่ได้คะแนนน้อยที่สุดสามอันดับคือ ซาอุดีอราเบีย, คาซัคสถาน และออสเตรเลีย  โดยประเทศที่ได้คะแนนสูงส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปเนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศที่เริ่มแก้ปัญหาสภาพอากาศก่อนประเทศในพื้นที่อื่น   สำหรับประเทศไทยของเราอยู่อันดับ 46  แต่ก็ยังมีอันดับที่ดีกว่า สิงคโปร์, ญี่ปุ่น และเกาหลี



Climate Action Network (CAN) เว้นอันดับที่ 1 - 3 ไว้ เนื่องจากไม่มีประเทศใดที่สามารถทำคะแนนได้ถึงเกณฑ์ที่ CAN กำหนดไว้

พวกเราที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้จาก CCPI 2016 Results   ครับ



No comments:

Post a Comment