» » » ปี 2015 Google ระงับโฆษณาหลอกลวง (Bad Ads) มากกว่า 780 ล้านชิ้น

Friday, January 22, 2016

ปี 2015 Google ระงับโฆษณาหลอกลวง (Bad Ads) มากกว่า 780 ล้านชิ้น

สวัสดีครับ

การหลอกลวงบน Internet  เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องและแทรกตัวอยู่แทบทุกพื้นที่ไม่เว้นแม้แต่ในโฆษณา  ในฐานะผู้ทำธุรกิจด้านนี้ Google เปิดเผยว่าในปี 2015 Google ระงับโฆษณามากกว่า 780 ล้านชิ้นที่เป็น Bad Ads หรือโฆษณาที่มีเจตนาไม่บริสุทธิ์เช่นมี Malware แฝงอยู่, โฆษณาหลอกลวง ฯลฯSridhar Ramaswamy  - SVP  Ads & Commerce ของ Google เปิดเผยว่า ปี 2015 ที่ผ่านมา Google พัฒนาเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพพร้อมๆ กับใช้เจ้าหน้าที่มากกว่าหนึ่งพันคนในการตรวจสอบโฆษณาที่ละเมิดนโยบายของ Google และระงับโฆษณามากกว่า 780 ล้านชิ้นในจำนวนนี้ประมาณ 12.5 ล้านชิ้นเป็นโฆษณายาที่อวดอ้างสรรพคุณและยาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่าย  โดยในปี 2014 Google ระงับโฆษณาที่ละเมิดนโยบายประมาณ  524 ล้านชิ้น 

ในปี 2015  Google ยัง Ban เว็บไซต์มากกว่าหนึ่งหมื่นเว็บและระงับบัญชีมากกว่า 18,000 บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง,  Ban เว็บไซต์มากกว่า 3 หมื่นเว็บที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงวิธีลดน้ำหนักที่ไม่ถูกต้อง, Ban เว็บไซต์ที่ใช้วิธี phishing ในการหลอกลวงผู้ใช้ Internet กว่า 7 พันเว็บ

Sridhar Ramaswamy ยังบอกว่าด้วยระบบการป้องกันของ Google ช่วยลดจำนวนการ Download Software ที่เป็นอันตรายและที่ไม่ตรงกับโฆษณา ได้มากกว่า 99%

สำหรับปี 2016 Google ยืนยันว่าจะพัฒนา Technology ใหม่ๆ เพื่อรับมือกับโฆษณาหลอกลวงและที่แฝง malware และ bots 

ที่มา: Official Google Blog

No comments:

Post a Comment