» » » คุณเป็นคนสมองซีกซ้ายหรือซีกขวา - Which Side Of Your Brain Is More Dominant?

Wednesday, February 17, 2016

คุณเป็นคนสมองซีกซ้ายหรือซีกขวา - Which Side Of Your Brain Is More Dominant?

สวัสดีครับ
เป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่าสมองซีกซ้ายควบคุมซีกขวาของร่างกายในขณะที่สมองซีกขวาควบคุมซีกซ้ายของร่ายกาย ต่อมามีการค้นพบว่าสมองซีกซ้ายมีความสัมพันธ์กับทักษะด้านตัวเลข, การใช้เหตุผล, ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ส่วนสมองด้านขวามีความสัมพันธ์กับ ความคิดสร้างสรรค์, จินตนาการ, ศิลปและสุนทรีย์ศาสตร์

Webpage ชื่อ braintest.sommer-sommer มีแบบทดสอบว่าเราเป็นคนในกลุ่มที่ใช้สมองด้านซ้ายหรือด้านขวามากกว่า ด้วยการทำแบบทดสอบเพียงไม่กี่ข้อ ประมาณ 30 วินาที ระบบก็สามารถสรุปได้ว่าผู้ทำแบบทดสอบเป็นกลุ่มที่ใช้เหตุผลในการตัดสินใจหรือเป็นคนในกลุ่มที่ชอบใช้จินตนาการและความคิด  แบบทดสอบชุดนี้ไม่ใช่การทดสอบความรู้ความสามารถจึงไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดแต่เป็นเพียงการทดสอบความสมดุลย์ในการทำงานของสมองทั้ง 2 ซีก

Website แห่งนี้ยังมีแบบทดสอบการทำงานของสมองให้ทดลองสนุกๆ  อีกมากมายครับ

No comments:

Post a Comment