» » Outline Tool ฟีเจอร์ใหม่ใน Google Docs

Thursday, March 10, 2016

Outline Tool ฟีเจอร์ใหม่ใน Google Docs

สวัสดีครับ


วันนี้ Google เปิดตัว Outline Tool ฟีเจอร์ใหม่ใน Google Docs เพื่อให้ผู้ใช้ Google Docs ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถค้นหาส่วนที่ต้องการแก้ไขได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทความที่มีเนื้อความมากเป็นพิเศษ


ฟีเจอร์นี้จะสร้างโครงเรื่อง (Outline) ของบทความโดยอัตโนมัติและแสดงไว้ใน Panel เพื่อให้เราสามารถเลือกเนื้อหาที่ต้องการแก้ไขได้สะดวกขึ้น


ผู้ใช้ Google Docs สามารถใช้ฟีเจอร์ Outline Tool  ได้จาก Web และบน Android โดยผู้ใช้ Google Docs จาก PC ให้ Click ที่ Tools > Document outline  ในขณะที่ผู้ใช้ Google Docs จาก Android ให้เลือก Document outline  จาก Google Docs App Menu


ที่มา: Google Apps Updates

 

No comments:

Post a Comment