» » ปลายเดือนนี้ Domain Blogspot จะถูกเข้ารหัส (HTTPS) โดยอัตโนมัติ

Tuesday, April 5, 2016

ปลายเดือนนี้ Domain Blogspot จะถูกเข้ารหัส (HTTPS) โดยอัตโนมัติ

สวัสดีครับGoogle แจ้งผ่านใน Blogger Post ว่าปลายเดือนนี้ (เมษายน 2016) ทุกๆ Blog ของ Blogger ที่ใช้ Domain Blogspot  จะถูกเข้ารหัสโดยอัตโนมัติ (HTTPS) ผู้ใช้ Blogger ไม่จำเป็นต้อง Set ค่า HTTPS จากหน้า Settings  เนื่องจากทุก Domain Blogspot จะถูกเข้ารหัสโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ Internet

อย่างไรก็ตาม Links และ Bookmarks เดิมที่ยังเป็น HTTP ยังเข้าได้ตามปกติครับ


No comments:

Post a Comment