» » Google แจ้งมาตรการเด็ดขาดจัดการกับกลโกง Clickjacking หรือ UI Redress

Thursday, April 14, 2016

Google แจ้งมาตรการเด็ดขาดจัดการกับกลโกง Clickjacking หรือ UI Redress

สวัสดีครับ

Google แจ้งมาตรการเด็ดขาดจัดการกับ Publisher ของ Adsense ที่ใช้วิธี Clickjacking หรือ UI Redress เพื่อหลอกลวงให้เกิดการ Click โฆษณา


Google เปิดเผยว่ามีผู้พยายามใช้การหลอกลวงวิธีใหม่ๆ เพื่อหลอกให้ผู้ใช้ Internet เกิด Click โฆษณาโดยไม่ตั้งใจ เมื่อไม่นานมานี้ Google พบว่ามีการใช้วิธี Clickjacking หรือ UI Redress เพื่อหลอกให้มีการ Click โฆษณาประเภท Cost-per-click Display Ads   กลโกงแบบ Clickjacking คือการดัดแปลงหน้าตาหรือ Content ของ Website เพื่อหลอกให้ผู้ใช้ Internet คลิกโฆษณาซึ่งซ่อนอยู่ โดยเข้าใจว่าเป็นการ Click เพื่อชม Video หรือ Click เพื่อเปิดหน้า Menu เป็นต้น

Google แจ้งว่ามาตรการเด็ดขาดกับ Publisher ที่ใช้กลโกง Clickjacking หรือ UI Redress ก็คือการปิดบัญชีของ Publisher และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทันที  โดยวิศวกรของ Google ได้พัฒนา Filter คัดกรอง เพื่อป้องกัน Clickjacking Traffic เมื่อตรวจพบระบบจะตัดยอดเงินที่จะจ่ายให้การ Click โฆษณาชิ้นนั้นทันทีก่อนดำเนินการขั้นเด็ดขาดต่อไป

Google แนะนำข้อปฏิบัติสำหรับ Publisher หรือผู้ติดตั้ง Adsense เพื่อนำเสนอ Ads Experience ที่ดีบน Website ของตนไว้ดังนี้
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Website หรือ Blog ของตนไม่มีความผิดพลาดทางโปรแกรม, แสดงผลที่ถูกต้องเหมือนกันบนทุก Browsers ทุก Platforms  และมีความสอดคล้องกับ AdSense Policies
  • ตรวจสอบ Lay Out ที่ใช้ติดตั้ง Adsense อย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนอุปกรณ์ Mobile ซึ่งมีพื้นที่นำเสนอค่อนข้างจำกัด
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งโฆษณา Adsense ในพื้นที่ซึ่งใกล้กับ Clickable Content เช่น Video เพื่อป้องกันการ Click ผิด
  • ติดตามและตรวจสอบความผิดปกติของ Traffic ว่าเกิดจากความผิดพลาดใดหรือไม่
  • ถ้าพบความผิดปกติที่น่าสงสัย ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ Google ด้วย Invalid Clicks Contact Form

ที่มา: Google AdsenseNo comments:

Post a Comment