» » Google Keeps เพิ่มฟีเจอร์ Autocomplte List และ Preview Links

Thursday, June 2, 2016

Google Keeps เพิ่มฟีเจอร์ Autocomplte List และ Preview Links

สวัสดีครับ

Google Keep เพิ่มฟีเจอร์ Autocomplete List และฟีเจอร์ย่อยๆ อีกหลายอย่างเพื่อให้การใช้ Google Keep สะดวกยิ่งขึ้น


Google แจ้งว่ามีการเพิ่มฟีเจอร์ย่อยๆ ให้กับ Google Keep ดังนี้  • Autocomplete List  เมื่อมีการเพิ่ม Item ใหม่ใน List  ระบบ Autocomplete List จะเช็คว่า Item ที่เพิ่มเป็น Checked Item หรือเปล่า (ตามภาพ) ช่วยแก้ปัญหา Item ซ้ำซ้อนใน List
  • Preview Links ระบบของ Google Keep สามารถ Preview Links โดยแสดงภาพและหัวข้อเรื่องของ Link นั้น
นอกจากเพิ่มฟีเจอร์ปลีกย่อยแล้ว Google Keep ยังมีการปรับโฉมให้น่าใช้ยิ่งขึ้น และเป็นการ Update ให้ผู้ใช้ Google Keep ทุกเวอร์ชั่นคือ iOS, Android และจาก Website  และเช่นเคยครับเป็นการทยอย Update อาจต้องรออีกหลายวันครับ

ที่มา: Google Docs Twitter
No comments:

Post a Comment