» » Google เพิ่มฟีเจอร์ Emergency Location Service สำหรับผู้ใช้ Smartphone Android

Wednesday, July 27, 2016

Google เพิ่มฟีเจอร์ Emergency Location Service สำหรับผู้ใช้ Smartphone Android

สวัสดีครับ
Emergency Call หรือเบอร์โทรฉุกเฉินในโทรศัพท์เป็นเสมือนอุปกรณ์ช่วยชีวิตสำหรับผู้ตกอยู่ในอันตรายหรือภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ใช้ Smartphone Android ได้ประโยชน์จาก Emergency Service มากที่สุด Google เพิ่มฟีเจอร์ Emergency Location Service


Google เปิดเผยว่าปัจจุบันโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือมาจากโทรศัพท์มือถือประมาณ 70% แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำก็คือไม่ทราบสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งข้อมูลจากหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาบอกว่าถ้าสามารถไปถึงสถานที่เกิดเหตุเร็วขึ้นเพียง 1 นาทีมีโอกาสช่วยชีวิตผู้ประสพเหตุได้เพิ่มขึ้นปีละหนึ่งหมื่นคน

เพื่อให้ผู้ที่โทรศัพท์ฉุกเฉินมีโอกาสรอดจากช่วงเวลาความเป็นความตายมากยิ่งขึ้น Google เพิ่มฟีเจอร์ Emergency Location Service ให้กับ Smartphone Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2.3 ขึ้นไปซึ่งเป็น 99% ของ Smartphone Android ที่ใช้กันอยู่ปัจจุบัน

Akshay Kannan เจ้าหน้าที่ Google อธิบายการทำงานของ Emergency Location Service ว่าในขณะที่โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือระบบจะส่งข้อมูลสถานที่ไปยังศูนย์ช่วยเหลือด้วย  ซึ่งเป็นการส่งโดยตรงจากเครื่องโดย Google ไม่ได้เก็บหรือเห็นข้อมูลเหล่านี้

 Emergency Location Service เริ่มเปิดใช้แล้วที่สหราชอาณาจักรและประเทศ Estonia  โดย Google ตั้งเป้าว่าในอนาคตจะขยายพื้นที่การใช้งานไปทั่วโลก

ที่มา: Google Europe Blog


No comments:

Post a Comment