» » » OK Google เว็บไซต์รวมคำสั่งเสียง ( Voice Commands) สำหรับ Google Now

Friday, July 1, 2016

OK Google เว็บไซต์รวมคำสั่งเสียง ( Voice Commands) สำหรับ Google Now

สวัสดีครับGoogle Now ใน Android Smartphone เข้าใจ  Voice Commands หรือคำสั่งเสียง ทำให้เราสามารถใช้ฟีเจอร์และ App ของ Google ในเครื่องให้ทำงานโดยไม่ต้องพิมพ์ข้อความหรือกดปุ่มบนเครื่อง ทีมงานของ Google จะเพิ่มคำสั่งเสียงหรือ Voice Commands ใหม่ๆ เป็นประจำ เพื่อให้สามารถทำงานได้ครอบคลุมในทุกด้านปัญหาสำหรับผู้ใช้ Voice Commands ก็คือมักคุ้นเคยกับคำสั่งเสียงเพียงไม่กี่คำ ทำให้ต้องเสียเวลามากขึ้นถ้าต้องการใช้ Voice Commands กับงานที่ไม่ได้ทำเป็นประจำ  และเป็นที่มาของ เว็บไซต์ OK Google ที่พัฒนาโดย  Kristijan Ristovski

เว็บไซต์ OK Google รวมคำสั่งเสียงสำหรับ Google Now ไว้ประมาณ 150 คำสั่งและรูปแบบการใช้คำสั่งเหล่านี้อีกกว่าหนึ่งพันแบบ จัดเรียงเป็นหมวดหมู่เช่น คำสั่งสำหรับ Gmail, คำสั่งสำหรับ Google Maps, คำสั่งให้คำนวณ, คำสั่งเกี่ยวกับสภาพอากาศ ฯลฯ
เว็บไซต์ OK Google น่าจะมีประโยชน์สำหรับพวกเราที่ชอบใช้ Voice Commands ใน Google Now  ถ้าถูกใจก็ Bookmark เพื่อเปิดดูในเวลาจำเป็น

Kristijan Ristovski บอกว่ามีแผนจะเปลี่ยน OK Google เป็นเว็บไซต์แบบ Open Source เพื่อให้ทุกคนสามารถส่งคำสั่งเสียงใหม่ๆ มาแชร์กับผู้อื่นได้อย่างสะดวกครับ


No comments:

Post a Comment