» » Google อัพเดท Google Classroom เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ

Thursday, August 18, 2016

Google อัพเดท Google Classroom เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ

สวัสดีครับทุกปีในช่วงฤดูร้อน (ของอเมริกาและยุโรป) Google จะปรับปรุง Google Classroom เพื่อให้การเรียนนอกเวลาและนอกห้องเรียนสามารถดำเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปีนี้ Google อัพเดท Google Classroom เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ หลายอย่างครับ

การ Update Google Classroom ปีนี้ไม่ใช่การปรับปรุงแบบยกเครื่องแต่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างครู, อาจารย์, ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนสามารถดำเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกเวลาและนอกสถานศึกษา

Dina Kachintseva - Classroom Software Engineer ของ Google เปิดเผยรายละเอียดการ Update ดังนี้

1.  Google Classroom email summaries  คือฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มมาใน Google Classroom เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมกับการเรียนของเด็ก โดย Google Classroom จะความคืบหน้าในการเรียนแต่ละวันและ สรุปรายงานผลการเรียนรายสัปดาห์ของเด็กให้ผู้ปกครองทราบผ่านทาง Email  โดยฟีเจอร์นี้เป็นเพียง Option ซึ่งครูจะเป็นผู้ตัดสินใจก่อนแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
2.  Annotate Documents  เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถทำความเข้าใจกับวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้เหมือนกับการเรียนในห้อง Google Classroom เพิ่มความสามารถให้ App Google Classroom นักเรียนสามารถทำงานหรือแม้แต่วาดภาพและเขียนสูตรคณิตศาสตร์ผ่าน App โดยตรงในขณะที่ครูสามารถให้คะแนน, Highlight, รวมถึงเขียนคำแนะนำบนคำตอบที่นักเรียนส่งมาทาง App ได้เช่นกัน3.  Google Expeditions  เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียน Google จัดทำ Google Expeditions แอพเพื่อการศึกษาที่่ช่วยให้นักเรียนได้สัมผัสประสพการณ์ใหม่ๆแบบ Virtual Reality โดยมีความรู้และสถานที่ใหม่ๆ ให้เลือกมากกว่า 200 รายการ
นอกจากนี้ Google ยังปรับปรุงหน้าตาของ Google Classroom ให้ใช้ง่ายได้ง่ายขึ้น,  ปรับปรุงความสามารถของ Google Form ให้รองรับการเพิ่มภาพในคำถามและคำตอบสำหรับคำถามแบบ Multiple-Choice, ครูและนักเรียนที่ใช้ Google Classroom จะได้ใช้ Inbox by Gmail โดยอัตโนมัติ ฯลฯ

ผู้ที่ต้องการใช้ Google Classroom  ต้องเป็นครูอาจารย์, นักเรียนนักศึกษา ในสถานศึกษาที่มีบัญชี Google Apps for Education เท่านั้นครับ


ที่มา:  Google for Education


No comments:

Post a Comment