» » ไม่ต้องใช้ Google+ เพื่อ Post Review ใน Google Play Store แล้ว

Saturday, August 13, 2016

ไม่ต้องใช้ Google+ เพื่อ Post Review ใน Google Play Store แล้ว

สวัสดีครับ
Google เริ่มทยอยแยก Google+ ออกจากบริการอื่นๆ ของ Google ตั้งแต่ปีที่ก่อน (ค.ศ. 2015)  ล่าสุด Google เริ่มทยอยเลิกผูกบัญชี Google+ บางส่วนกับ Play Store แล้ว ผู้ต้องการ Post Review ใน Google Play Store สามารถ Post โดยไม่ต้องใช้บัญชี Google+ แต่ยังต้อง Log In บัญชี Google ตามปกติ

Google บอกเหตุผลที่เริ่มแยกบริการ Google+ ออกจากบริการอื่นๆ โดยเริ่มจาก YouTube เป็นแห่งแรก เมื่อปีก่อนว่า เพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ที่มา: Techcrunch


No comments:

Post a Comment