» » ใช้ Google Voice สั่งงาน YouTube ด้วยเสียง

Monday, August 22, 2016

ใช้ Google Voice สั่งงาน YouTube ด้วยเสียง

สวัสดีครับ
เราสามารถใช้คำสั่งเสียงให้ Google  ช่วยงานได้หลายอย่าง ล่าสุด Android Police พบว่า Google Voice ยังทำงานบน YouTube ด้วย เชื่อว่า ฟีเจอร์นี้คงมีมานานพอประมาณแล้วเพียงแต่ YouTube ไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้ทราบอย่างเป็นทางการเท่านั้น


ผู้ใช้ YouTube App จาก Android  สามารถใช้ Google Voice โดยเริ่มด้วย 'Ok, Google' แล้วต่อด้วยคำสั่งเสียง ซึ่งมีให้เลือกใช้ดังต่อไปนี้

  • “Pause” -หยุด Video
  • “Play” - เริ่ม Video
  • “Stop” - หยุด Video และหยุด Buffer
  • “Minimize” - ย่อขนาดจอ Video
  • “Maximize” -เปลี่ยนเป็น Full Screen.
  • “Exit”, “Close player” - ปิด Video, แต่ยังเปิด App YouTube
  • “Play on...”, “Connect to...” - สั่งให้เปิด Video บนอุปกรณ์อื่นเช่น laying the video  “TV”, “Chromecast”, หรือ “Console.” 
  • “Disconnect from...” - สั่งให้ปิดหรือหยุดเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์อื่นเช่น laying the video  “TV”, “Chromecast”, หรือ “Console.” 
  • “Skip ads” - สั่งไม่ให้เล่น Clip โฆษณา

การใช้คำสั่งเสียงกับ YouTube จะช้ากว่าใช้แตะหรือเลื่อนปุ่มด้วยมือ แต่จะเป็นประโยชน์ในกรณีที่กำลังทำงานอื่นอยู่ด้วย

ที่มา: Android Police 


No comments:

Post a Comment