» » ฟีเจอร์ใหม่ใน Google Search หาค่า Hex and RGB Values โดยไม่ต้องเปิดโปรแกรมตกแต่งภาพ

Thursday, October 13, 2016

ฟีเจอร์ใหม่ใน Google Search หาค่า Hex and RGB Values โดยไม่ต้องเปิดโปรแกรมตกแต่งภาพ

สวัสดีครับ
Google เพิ่มฟีเจอร์เล็กๆ ใน Google Search สามารถบอกค่า Hex และ  RGB Values ของทุกๆ สี โดยไม่ต้องเปิด Photoshop หรือโปรแกรมประเภทเดียวกัน

whizzer0 สมาชิกของ Reddit คือผู้เปิดเผยฟีเจอร์นี้ของ Google Search  ซึ่งไม่ทราบว่าเริ่มมีให้ใช้ตั้งแต่เมื่อไร
เราสามารถเช็คค่า Hex และ RGB values ของสีที่ต้องการแบบเร่งด่วนได้ทันทีโดยพิมพ์  RGB to Hex ในช่อง Search และเลือกดูค่าสีที่ต้องการโดยไม่ต้องเปิดโปรแกรมตกแต่งภาพอีกต่อไป และถ้าต้องการทราบค่า HSV, HSL, และ CMYK values  ก็ Click ที่ Show Color Values ครับ


No comments:

Post a Comment