» » » จัดอันดับค่าตั๋วเครื่องบินถูกที่สุดและแพงที่สุดในโลก

Sunday, November 6, 2016

จัดอันดับค่าตั๋วเครื่องบินถูกที่สุดและแพงที่สุดในโลก

สวัสดีครับ
เที่ยวบิน Low Cost ทำให้จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น บวกกับการแข่งขันระหว่างสายการบินทำให้ราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบันถูกกว่าในอดีตมาก  ราคาตั๋วเครื่องบินของแต่ละประเทศไม่เท่ากัน

Kiwi.com สำรวจราคาตั๋วเครื่องบินทั้ง Low Cost และ Full Service Cost (เที่ยวบินราคาปกติ) กว่า 1 ล้านเที่ยวบินใน 75 ประเทศทั่วโลก โดยแบ่งเป็น Domestic Flights (เที่ยวบินในประเทศ)  International Flights (เที่ยวบินระหว่างประเทศ) และค่าตัวเครื่องบินโดยเฉลี่ย ติดตามรายละเอียดครับ


รายละเอียดการ จัดอันดับค่าตั๋วเครื่องบินถูกที่สุดและแพงที่สุดในโลก


10 อันดับประเทศค่าตั๋วเครื่องบิน Domestic Flights ถูกที่สุดในโลกโดยเฉลี่ย (ราคาต่อ 100 กิโลเมตร)
 1. India: $3.25
 2. Malaysia: $3.78
 3. Russia: $5.88
 4. Portugal: $6.71
 5. Indonesia: $6.84
 6. Azerbaijan: $6.93
 7. South Africa: $7.33
 8. Algeria: $7.67
 9. Philippines: $7.76
 10. Sweden: $8.06

10 อันดับประเทศค่าตั๋วเครื่องบิน Domestic Flights แพงที่สุดในโลกโดยเฉลี่ย  (ราคาต่อ 100 กิโลเมตร)
 1. United Arab Emirates: $105.71
 2. Finland: $50.98
 3. Qatar: $50.37
 4. The Netherlands: $42.35
 5. Japan: $41.48
 6. Canada: $38.71
 7. Belgium: $38.07
 8. Denmark: $37.86
 9. Austria: $36.91
 10. Switzerland: $36.84

การสำรวจครั้งนี้ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 21  แต่ถ้าเฉพาะเที่ยวบิน Low Cost ภายในประเทศ อยู่ที่อันดับ 8

นอกจากนี้ Kiwi.com ยังมีจัดอันดับราคาตํ๋วเครื่องบินแยกย่อยทั้งตามประเภทบริการ (Low Cost และ Full Service Cost), ตามลักษณะการบิน (Domestic และ International) อย่างละเอียด  อย่างไรก็ตามข้อมูลจาก Kiwi.com ยังขาดประเทศท่องเที่ยวหลายๆ ประเทศเช่น Singapore,  Hongkong


พวกเราที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้จาก Interactive Chart ของ Kiwi.com โดย Click ที่ Aviation Price Index ครับ

No comments:

Post a Comment