» » » ชาวออสเตรียชนะคดีได้กลับไปใช้นามสกุล 'Zebra' อีกครั้ง

Friday, November 11, 2016

ชาวออสเตรียชนะคดีได้กลับไปใช้นามสกุล 'Zebra' อีกครั้ง

สวัสดีครับ


 Image Credit: Wikimedia

ประชาชนในบ้านเราสามารถเลือกเปลี่ยนชื่อและนามสกุลได้อย่างค่อนข้างเสรี  แต่ในหลายๆ ประเทศเช่น ออสเตรีย ชายผู้หนึ่งต้องขออำนาจศาลเพื่อกลับไปใช้นามสกุลเดิมซึ่งเป็นคำทึ่ผิดกฎการใช้นามสกุล


ที่ประเทศออสเตรียในทวีปยุโรป ชายผู้หนึ่งต้องการเปลี่ยนนามสกุลตนเองกลับไปใช้นามสกุลดั้งเดิมคือนามสกุล Zebra  แต่ไม่ได้รับอนุญาต

ก่อนหน้านี้ในทศวรรษ 1950  ปู่ของชายผู้นี้เปลี่ยนนามสกุลจาก Zebra เป็นนามสกุลใหม่ และลุงทวดของเขาซึ่งเป็นผู้เดียวที่ยังใช้นามสกุล Zebra ก็เสียชีวิตในปี ค.ศ. 1991 

ชายไม่เปิดเผยชื่อผู้นี้ยื่นเรื่องเพื่อเปลี่ยนกลับไปใช้นามสกุล Zebra ซึ่งเป็นสกุลดั้งเดิมของบรรพบุรุษอีกครั้งแต่ได้รับการปฏิเสธ เนื่องจากปัจจุบันไม่มีคนนามสกุล Zebra เหลืออยู่แม้แต่คนเดียวในประเทศออสเตรียทำให้ชื่อสกุลนี้ถูกถอดจากสารบบไปแล้วและด้วยเหตุผลที่ Zebra ที่แปลว่าม้าลายไม่ใช่ภาษาพื้นเมืองของออสเตรียทำให้ไม่สามารถตั้งเป็นนามสกุลได้

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ชายผู้นี้แพ้คดี แต่ Austrian Constitutional Court กลับคำตัดสินให้เขาสามารถใช้นามสกุล Zebra ได้ เนื่องจากเห็นว่านามสกุลนี้เป็นของบรรพบุรุษเขาที่ใช้ต่อเนื่องมาหลายศตวรรษก่อนที่ปู่ของเขาจะเปลี่ยนนามสกุล 

ปัจจุบันในออสเตรียมีนามสกุลซึ่งเกี่ยวข้องกับสัตว์ต่างถิ่นเช่น  "Fuchs" (หมายถึงสุนัขจิ้งจอง), "Biber" (หมายถึงตัวบีเวอร์ )  "Strauss" (หมายถึงนกกระจอกเทศ) แต่สามารถใช้ได้เนื่องจากถูกบรรจุอยู่ในสารบบนามสกุลของออสเตรียแล้ว

ที่มา: BBC

 

No comments:

Post a Comment