» » ช่วยกันแก้ปริศนา Mince Pie Puzzle ครับ

Friday, December 23, 2016

ช่วยกันแก้ปริศนา Mince Pie Puzzle ครับ

สวัสดีครับภาพที่พวกเราชมอยู่ เป็น Classic Puzzle ซึ่งคิดโดย Henry Ernst Dudeney  เมื่อ ค.ศ. 1896 หรือ 120 ปีก่อน แต่ยังเป็นปริศนาที่มีผู้เล่นอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

จากภาพจะมี Mince Pie 12 ชิ้นเรียงในรูปดาว ซึ่งจะมี เส้นตรงที่มี Mince Pie เรียงกันอยู่ 4 ชิ้น จำนวน 6 แถว

ให้เราขยับ Mince Pie ได้ 4 ชิ้น เพื่อให้มี เส้นตรงที่มี Mince Pie เรียงกันอยู่ 4 ชิ้น จำนวน 7 แถว

ถ้าคิดไม่ออกดูเฉลยด้านล่างครับที่มา: Dailymail

No comments:

Post a Comment