» » ที่จอดรถฟรีสำหรับคนขับรถที่ต้องการเข้าห้องน้ำ ที่ Xi'an ประเทศจีน

Sunday, January 22, 2017

ที่จอดรถฟรีสำหรับคนขับรถที่ต้องการเข้าห้องน้ำ ที่ Xi'an ประเทศจีน

สวัสดีครับ
อาการการปวดท้องระหว่างขับรถไม่ว่าจะปวดปัสสาวะหรืออุจจาระ เป็นความทรมานที่คนขับรถไม่อยากเจอ แต่ด้วยสภาพการจราจรติดขัดยิ่งเพิ่มโอกาสเสี่ยงสำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะ ทำให้เจ้าหน้าที่ของเมืองซีอาน (Xi'an) ประเทศจีน ริเริ่ม ที่จอดรถโดยเฉพาะสำหรับคนขับรถที่ต้องการเข้าห้องน้ำ


ภาพด้านบนเป็นที่จอดรถซึ่งทางการเมืองซีอาน ทำขึ้นเพื่อเป็นบริการฟรีสำหรับคนขับรถที่ต้องการเข้าห้องน้ำ โดยมีเวลา 15 นาทีในการทำธุระ  นอกจากจัดบริการฟรีให้คนขับที่เกิดปวดท้องกระทันหัน ในเวลาเดียวกันตำรวจจราจรของเมืองซีอานเรียกร้องให้พลเมืองดีช่วยกันสอดส่องว่ามีคนใช้วิธีตุกติกเพื่อจอดรถฟรีหรือไม่  ผู้จอดรถนานกว่าเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอต้องเสียค่าปรับซึ่งแพงกว่าค่าจอดรถหลายเท่า

ทางการเมืองซีอาน มีแผนจะทำ ที่จอดรถโดยเฉพาะสำหรับคนขับรถที่ต้องการเข้าห้องน้ำ ไว้ใกล้ห้องนำสาธารณะทั่วเมืองซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,300 แห่ง

ที่มา: BBC

No comments:

Post a Comment