» » เจอตัวจริง Vampire Bat ค้างค้าวดูดเลือด Diphylla ecaudata

Saturday, January 14, 2017

เจอตัวจริง Vampire Bat ค้างค้าวดูดเลือด Diphylla ecaudata

สวัสดีครับ
ภาพสัตว์ตาโตจมูกใหญ่ ด้านบนเป็นภาพของค้างคาว Diphylla ecaudata  นักวิทยาศาสตร์เพิ่งพบว่าค้างค้าวสายพันธ์นี้ ถึงจะไม่ใช่ Vampire ผีดิบดูดเลือดที่กลายร่างเป็นค้างคาว แต่มันเป็นค้างคาวดูดเลือดมนุษย์


ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าค้างคาวสายพันธ์ Diphylla ecaudata เป็นค้างค้าวที่กินเลือดนกเป็นอาหารเท่านั้น แต่นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Universidade Federal de Pernambuco พบว่าเลือดมนุษย์ก็เป็นหนึ่งในเมนูของมัน

คณะนักวิทยาศาสตร์จาก Universidade Federal de Pernambuco ศึกษาพฤติกรรมของค้างคาวสายพันธ์นี้ในประเทศบราซิล ซึ่งกำลังประสพปัญหาขาดแคลนอาหารเนื่องจากมนุษย์บุกรุกพื้นที่หากินของมันทำให้จำนวนนกในพื้นที่ซึ่งมันอาศัยอยู่ลดจำนวนลงในขณะที่จำนวนสัตว์เลี้ยงกลับเพิ่มจำนวนขึ้น 

ผลการตรวจสอบมูลค้างคาว Diphylla ecaudata  70 ตัวอย่าง พบ DNA ซึ่งไม่ใช่ของนก 15 ตัวอย่าง โดยเป็น DNA ของไก่ 12 ตัวอย่าง แต่ที่นักวิทยาศาสตร์ชุดนี้คาดไม่ถึงว่าจะพบก็คือ DNA มนุษย์ในมูลค้างคาว 3 ตัวอย่าง

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าค้างคาว  Diphylla ecaudata  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเลือดของมันเป็น Vampire Bat เนื่องจากสภาวะขาดแคลนนกโดยเลือกดูดเลือดจากมนุษย์และสัตว์เลี้ยงที่รุกที่ทำกินของมัน

สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์กำลังเป็นห่วงไม่ใช่กลัวว่ามนุษย์จะกลายเป็น Vampire แต่กลัวจะเกิดการแพร่ของเชื้อโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อพิษสุนัขบ้า (rabies) ซึ่งพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและเป็นอันตรายถึงชีวิตถ้าไม่ได้ฉีดยาป้องกัน

การค้นพบครั้งนี้ได้รับการตีพิมพ์ใน   Acta Chiropterologica Journal 

ที่มา: Cnet


No comments:

Post a Comment