» » » หุ่นยนต์ตำรวจจราจรที่ประเทศจีน

Monday, February 6, 2017

หุ่นยนต์ตำรวจจราจรที่ประเทศจีน

สวัสดีครับจ่าเฉยของเรามีคู่แข่งแล้วครับ เพราะที่เมือง Xiangyang, มณฑล Hubei, ประเทศจีน เริ่มนำหุ่นยนต์มาทำหน้าที่ตำรวจจราจร  หน้าที่หลักก็เพื่อจัดการกับผู้ข้ามถนนโดยไม่ดูสํญญานไฟ แต่หุ่นยนต์ที่นั่นเต็มไปด้วยอุปกรณ์ Hi Tech


ปัญหาจราจรอย่างหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเมือง Xiangyang ต้องตามแก้ไขเป็นประจำก็คือการข้ามถนนของชาวเมืองซึ่งจะรวมตัวเป็นกลุ่มใหญ่แล้วเดินข้ามพร้อมๆ กันโดยไม่สนใจสัญญานไฟจราจรหรือที่เรียกกันว่า 'Chinese-style road crossing' 
เจ้าหน้าที่ตำรวจเมือง Xiangyang ตัดสินใจนำหุ่นยนต์มาช่วยงานและติดตั้งอุปกรณ์ Hi Tech ให้มากมายเช่น การขยับแขนเพื่อให้สัญญานข้ามถนน, การให้เสียงเตือนเมื่อมีการฝ่าฝืน, การส่องด้วยไฟเพื่อเตือนเมื่อมีการฝ่าฝืนกฎ และที่สำคัญมีกล้องความคมชัดสูงบันทึกพฤติกรรมการข้ามถนนของชาวเมืองไว้ทั้งหมด สามารถส่งใบสั่งไปถึงผู้ฝ่าสัญญานไฟในภายหลัง และยังใช้เป็นหลักฐานเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้ด้วย

ทางการเมือง Xiangyang เชื่อว่าพฤติกรรม 'Chinese-style road crossing' เกิดจาก 3 สาเหตุสำคัญคือ ถนนในเมืองถูกออกแบบไว้ไม่เหมาะสม, ขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย และชาวเมืองไม่ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ถนน

หน้าตาของจ่าเฉยเมืองจีนดูได้จากภาพครับ

ที่มา: Dailymail
No comments:

Post a Comment