» » » World's Most Admired Companies 2017 by Fortune

Wednesday, February 22, 2017

World's Most Admired Companies 2017 by Fortune

สวัสดีครับFortune นิตยสารการเงินชื่อดัง จัดอันดับ World's Most Admired Company 2017 หรือบริษัทที่ได้รับความชื่นชมหรือมีชื่อเสียงที่สุดในโลกประจำปี 2017 การจัดอันดับของ Fortune ครั้งนี้เป็นความร่วมมือกับ Korn Ferry Hay Group  ขั้นตอนการจัดอันดับเริ่มจากรวบรวมข้อมูล 1พันบริษัทใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและ 500 บริษัทจากทั่วโลกใน Fortune’s Global 500 ที่มีรายได้มากกว่า $1 หมื่นล้านเหรียญต่อปี และทำการคัดเลือกจนเหลือ 680 บริษัท ใน 51 ประเภทอุตสาหกรรม จาก 28 ประเทศ จากนั้นจึงให้ผู้บริหาร, ประธาน, และนักวิเคราะห์ในแต่ละธุรกิจทำการคัดเลือกบริษัทที่ได้รับความชื่นชมหรือมีชื่อเสียงมากที่สุด โดยพิจารณาจากมูลค่าในการลงทุน, คุณภาพความรับผิดชอบในการบริหารและคุณภาพความรับผิดชอบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสังคม, ความสามารถของบริษัทในการดึงดูดบุคลากรระดับผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ 

ผลการสำรวจ World's Most Admired Company 2017 ปรากฎว่าอันดับหนึ่งคือ Apple, อันดับสองคือ Amazon และอันดับสามคือ Starbucks   โดยทั้ง 10 อันดับประกอบด้วยพวกเราสามารถติดตามรายละเอียดการจัดอันดับทั้ง 50 บริษัท พร้อมรายละเอียดที่น่าสนใจอีกมากมาย ได้ที่ Fortune  ครับ


No comments:

Post a Comment