» Unlabelled

Sunday, March 19, 2017

Social Media กับความเหงา

สวัสดีครับใครที่เคยเหงาจะรู้ว่าความเหงาเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแม้จะอยู่ท่ามกลางคนจำนวนมาก และเกิดขึ้นได้กับผู้ที่วุ่นวายอยู่กับเพื่อนนับพันคนบน Social จนแทบไม่มีเวลาเป็นของตนเอง ผลวิจัยจาก University of Pittsburgh, สหรัฐอเมริกา พบว่ายิ่งใช้ Social Media ยิ่งรู้สึกโดดเดี่ยว


ผลการศึกษาโดย Brian Primack - Director of the Center for Research on Media, Technology and Health at the University of Pittsburgh และทีมงานพบว่า คนวัยหนุ่มสาวที่ใช้เวลากับ Social Media มากกว่าวันละ 2 ชั่วโมง จะมีความรู้สึกว่าตนเองโดดเดี่ยวจากสังคม มากกว่าคนวัยเดียวกันที่ใช้ Social Media เดียวกันวันละครึ่งชั่วโมงหรือน้อยกว่า

หนุ่มสาวที่ใช้เวลาอยู่กับ Social Media เป็นเวลานานๆ แทนที่จะรู้สึกดีๆ ที่ได้อยู่กับเพื่อนฝูงจำนวนมากในสังคม Online กลับจะรู้สึกตนเองโดดเดี่ยวและไม่ได้รับความสนใจจากเพื่อนในกลุ่ม   Brian Primack และทีมนักวิจัย ยังไม่พบว่าอะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความรู้สีกนี้ แต่ตั้งข้อสังเกตว่าความรู้สึกโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาน่าจะเกิดขึ้นจากที่ผู้ใช้ Social Media เห็นการ Interact ระหว่างเพื่อนในกลุ่มซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลา (โดยลืมไปว่าตนเองก็กำลัง Interact อยู่ด้วยเช่นกัน)

Brian Primack   เปิดเผยว่าในเวลาเดียวกันความรู้สึกเหงาจะกระตุ้นให้ผู้นั้นกลับมาใช้ Social Media อีกเพื่อขจัดความเหงาเหมือนปฏิกิริยาวน Loop

แน่นอนว่า Social Media เป็นเรื่องขาดไม่ได้ในยุคนี้ แต่ถ้าใครที่อยู่กับ Social Media ทั้งวันแต่ยังรู้สึกเหงา ลองลดเวลาที่ให้กับ Social Media เปลี่ยนเป็นการไปพบกับญาติมิตรแบบตัวเป็นๆ ดูบ้าง อาจจะรู้สึกคลายความเหงาลงบ้าง!

ที่มา: Lifehacker

No comments:

Post a Comment