» » » เงื่อนไขพิเศษโรงแรมที่สวีเดนคืนเงินค่าที่พักถ้าหย่าภายใน 1 ปี

Tuesday, April 11, 2017

เงื่อนไขพิเศษโรงแรมที่สวีเดนคืนเงินค่าที่พักถ้าหย่าภายใน 1 ปี

สวัสดีครับ
โรงแรมในประเทศสวีเดน เสนอเงื่อนไขพิเศษสำหรับผู้เข้าพักที่เป็นคู่สามีภรรยา ถ้ามีการหย่าร้างภายใน 1 ปีหลังใช้บริการห้องพักของโรงแรม ยินดีคืนเงินค่าที่พัก 2 คืน


เพื่อสนับสนุนให้สามีภรรยาจัดสรรเวลาเพื่อการพักผ่อนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน ซึ่งจะเป็นวิธีรักษาสัมพันธภาพของชีวิตคู่ได้ดีที่สุด  The Countryside Hotels Group ซึ่งมีเครือโรงแรมในสวีเดนหลายแห่ง จัดทำ Campaign ชื่อ 'Relationship guarantee' พร้อมเงื่อนไขพิเศษสุดๆ

ผู้ที่จะใช้ Campaign นี้ ต้องเป็นคู่สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสแล้ว,  ต้องยืนยันสถานะภาพในวันลงทะเบียนเข้าพักและต้องพักห้องเดียวกัน  ถ้าเกิดการหย่าร้างภายในเวลา 1 ปีนับจากวันที่เข้าพัก โรงแรมจะคืนเงินที่พักให้ 2 คืน โดยจะต้องแสดงใบหย่าเพื่อขอรับเงินคืน!

อยากทราบจริงๆ ว่าเงินที่ได้รับคืนต้องแบ่งครึ่งหรือเปล่า?

ที่มา: BBC

No comments:

Post a Comment