» » » ห้ามนางแบบหุ่นผอมบางขึ้น Catwalk ที่ฝรั่งเศส

Sunday, May 7, 2017

ห้ามนางแบบหุ่นผอมบางขึ้น Catwalk ที่ฝรั่งเศส

สวัสดีครับกฎหมาย ห้ามนางแบบหุ่นผอมบางขึ้น Catwalk ที่ฝรั่งเศส เริ่มใช้แล้ว  ผู้จ้างนางแบบน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานอาจโดนปรับ $82,000 เหรียญ (สองล้านแปดแสนเจ็ดเหมื่นบาท) จำคุก 6 เดือน


ตามกฎหมายฉบับนี้ นางแบบต้องมีหลักฐานยืนยันจากแพทย์ว่ามีสุขภาพสมบูรณ์, มีค่า Body Mass Index (BMI) หรือน้ำหนักตัวต่อความสูงไม่ต่ำกว่ามาตรฐานและเหมาะสมกับอายุและรูปร่าง นอกจากนี้ ภาพของนางแบบทุกคนทุกภาพจะต้องมีข้อความกำกับอย่างชัดถ้าภาพผ่านการตกแต่งหรือ Retouch

นายจ้างซึ่งใช้นางแบบหุ่นผอมบาง มีโทษปรับสูงสุด $82,000 เหรียญ (สองล้านแปดแสนเจ็ดเหมื่นบาท) และอาจโดนจำคุกถึง 6 เดือน

Marisol Touraine รัฐมนตรีสาธารณสุขและกิจการสังคม บอกถึงสาเหตุที่ต้องออกกฎหมายนี้ก็เพราะนางแบบที่มีหุ่นผอมเกินไปสร้างค่านิยมที่ผิดให้กับวัยรุ่น, ทำให้วัยรุ่นขาดความเชื่อมั่นในรูปร่างของตนเอง และนำไปสู่ปัญหาโรค Anorexia หรือการบริโภคอาหารผิดปกติ  โดยปัจจุบันมีผู้ป่วยโรค Anorexia ในฝรั่งเศสประมาณ 3 - 4 หมื่นคน ในจำนวนนี้ 90% เป็นเพศหญิง

กฎหมายฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงจากเดิมซึ่งกำหนดค่า BMI ของนางแบบไว้ตายตัวแต่ได้รับเสียงคัดค้านจาก Modelling Agencies ในฝรั่งเศส จึงปรับเปลี่ยนให้แพทย์เป็นผู้ตัดสินว่านางแบบผอมเกินไปหรือไม่โดยพิจารณาจากน้ำหนักตัว, ความสูง, อายุ, และรูปร่าง

ฝรั่งเศสไม่ใช่ประเทศแรกที่มีกฎหมายห้ามนางแบบหุ่นผอมบางเกินไป ก่อนหน้านี้มีการบังคับใช้กฎหมายลักษณะเดียวกันแล้วที่ประเทศอิตาลี, สเปน และอิสราเอล


ที่มา: BBC No comments:

Post a Comment