» » » รัฐบาลเนปาลเตรียมวัดความสูงยอดเขา Everest ใหม่ เนื่องจากแผ่นดินไหวใหญ่เมื่อปี 2015

Sunday, June 18, 2017

รัฐบาลเนปาลเตรียมวัดความสูงยอดเขา Everest ใหม่ เนื่องจากแผ่นดินไหวใหญ่เมื่อปี 2015

สวัสดีครับ

 Image Credit: AFP via BBC

แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ประเทศเนปาล เมื่อเดือนเมษายน 2015  ไม่เพียงทำความเสียหายต่อบ้านเรือนของชาวเนปาลจำนวนมากเท่านั้น แต่นักธรณีวิทยาจำนวนมากเชื่อว่ายังอาจส่งผลให้ความสูงของ Everest ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกเปลี่ยนแปลงไป  รัฐบาลเนปาลเตรียมวัดความสูงยอดเขา Everest ใหม่ เพื่อคลายข้อขัดแย้งในหมู่นักธรณีวิทยา


 รัฐบาลเนปาลแจ้งว่าต้องใช้เวลาประมาณ 2 ปีในการวัดความสูงของยอดเขา Everest การวัดครั้งนี้จะวัดจากสามพื้นที่รอบๆ เชิงเขาขึ้นไปยังยอดเขา โดยมีชาว Sherpas ซึ่งอาศัยอยู่ที่เชิงเขาและมีความเชี่ยวชาญในการปีนเขาหิมาลัยร่วมด้วย เพื่อให้ทราบความสูงที่แท้จริงและประกาศอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ยังจะทำให้ทราบถึงผลกระทบของสภาวะโลกร้อนที่มีต่อยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกแห่งนี้  โดยใช้งบการสำรวจประมาณ $1.35 ล้านเหรียญ (ประมาณ 47 ล้านบาท)

ความสูงของยอดเขา Everest อย่างเป็นทางการเกิดจากการวัดเมื่อ ค.ศ. 1856 โดยมีความสูงประมาณ 8,848 เมตรหรือ 29,029 ฟุต แต่แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เนปาลซึ่งสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้ประเทศเนปาล เมื่อปี ค.ศ. 2015 อาจส่งผลกระทบต่อความสูงของยอดเขาในเทือกเขาหิมาลัยรวมถึงยอดเขา Everest 

การวัดความสูงยอดเขา Everest ครั้งใหม่นอกจากจะช่วยยุติความเห็นที่แตกต่างของผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยายังเป็นการพิสูจน์ว่า Hillary Step หน้าผาความสูง 12 เมตร ใกล้ยอดเขา Everest พังทลายไปจากเหตุแผ่นดินไหวหรือไม่ หลังจากเมื่อเดือนก่อนนักปีนเขาชาวอังกฤษบอกว่า Hillary Step พังทลายไปแล้ว แต่ชาว Sherpas 2 คนยืนยันว่ายังอยู่แต่ถูกปกคลุมด้วยหิมะ


ที่มา: BBCNo comments:

Post a Comment