» » ชมโรงงานผลิตเครื่องบิน Boeing 737 แบบ 360 องศา - Inside Boeing 737 Factory

Thursday, June 15, 2017

ชมโรงงานผลิตเครื่องบิน Boeing 737 แบบ 360 องศา - Inside Boeing 737 Factory

สวัสดีครับ
Boeing ผู้ผลิตเครื่องบินโดยสารรายใหญ่ในโลก จัดทำ Website แบบ Interactive ให้ผู้สนใจชมสภาพภายในโรงงานผลิตเครื่องบินที่เมือง Renton, Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา แบบ 360 องศา พร้อม Video และภาพประวัติศาสตร์ของโรงงานผลิตเครื่องบินแห่งนี้

โรงงานผลิตเครื่องบิน boeing ที่เมือง Renton, Washington เป็นโรงงานประกอบเครื่องบิน Boeing 737 ทุกรุ่น ตั้งแต่เปิดตัวเมื่อ 40 ปีก่อน ปัจจุบันโรงผลิตเครื่องบินแห่งนี้มีพนักงาน 12,000 คน ประกอบเครื่องบินได้เดือนละ 47 ลำ

จากเว็บไซต์ซึ่งสามารถชมรายละเอียดทั้งหมดภายในเวลาประมาณ 30 นาที พวกเราจะได้ชมสภาพโรงงาน, ขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน พร้อม Video และคำบรรยาย 

โรงงานผลิตเครื่องบิน boeing ที่เมือง Renton, Washington ประกอบเครื่องบิน Boeing 737 มาแล้ว 9,300 737 ลำ แต่ละลำประกอบด้วยชิ้นส่วนประมาณ 600,000 ชิ้น ส่งมาจากโรงงานผลิตชิ้นส่วน Boeing ในสหรัฐเมริกาและทั่วโลก ใช้เวลาในการประกอบเครื่องบินประมาณ 10 วันต่อ 1 ลำ

พวกเราที่สนใจสามารถชมภาพและ Video ได้ที่ Inside Boeing 737 Factory  ครับ


No comments:

Post a Comment