» » » เตรียมลงมติเปิดเพลงในห้องน้ำโรงเรียน ที่เมือง Tingsryd ประเทศสวีเดน ทำไม? มีประโยชน์อย่างไร?

Monday, June 12, 2017

เตรียมลงมติเปิดเพลงในห้องน้ำโรงเรียน ที่เมือง Tingsryd ประเทศสวีเดน ทำไม? มีประโยชน์อย่างไร?
สภาเมือง  Tingsryd ในประเทศสวีเดน เตรียมลงมติให้เปิดเพลงในห้องน้ำของโรงเรียนในเมืองของตนเพื่อสุขภาพของเด็กนักเรียนและช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
Cecilia Cato หนึ่งในสมาชิกสภาเปิดเผยว่าเด็กนักเรียนจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนหญิงหลีกเลี่ยงการใช้ห้องน้ำของโรงเรียนตลอดทั้งวันซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของเด็กนักเรียน  สาเหตุเนื่องจากกังวลต่อเสียงที่เกิดระหว่างการใช้ห้องน้ำ

Cecilia Cato เปิดเผยว่าจากการทำงานด้านการศึกษามาหลายปีทำให้ทราบว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดเฉพาะเด็กวัยประถมเท่านั้นแต่ยังเป็นปัญหาของเด็กนักเรียนระดับมัยมขึ้นไปด้วย การเปิดเพลงยังช่วยประหยัดค่าน้ำประปาและกระดาษชำระ เนื่องจากนักเรียนบางคนใช้วิธีเปิดก๊อกน้ำและใช้กระดาษชำระเพื่อช่วยกลบเสียง

ผลสำรวจของสถานีวิทยุ SVT ในสวีเดน พบว่านักเรียนจำนวนมากรู้สึกเป็นกังวลกับเสียงระหว่างการใช้ห้องน้ำและพอใจต่อการเปิดเพลงเพื่อช่วยกลบเสียง

Tingsryd  เตรียมลงมติข้อเสนอของ Cecilia Cato และถ้าผ่านก็จะเริ่มทยอยติดตั้งเครื่องเสียงเพื่อเปิดเพลงในโรงเรียนที่เมือง Tingsryd ประเทศสวีเดน


ที่มา: BBCNo comments:

Post a Comment